སྦྱོང་བརྡར་འབད་མི་ཚུ།

སློབ་སྟོན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར།

༉ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ མགྲོན་ཁྱིམ་ནང་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༨ ལས་འགོ་བཙུགས་ ཉིན་གྲངས་༧ གྱི་རིང་ མཁན་སློབ་ཚུ་ལུ་ སློབ་སྟོན་སྦྱང་རྩལ་དང་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱོང་བརྡར་ཅིག་ བྱིན་མི་དེ་ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡༤ ལུ་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གི་ གཙུག་ལག་སློབ་དཔོན་ བསམ་གཏན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་ ལག་ཁྱེར་གནང་ཐོག་ལས་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ སློབ་སྟོན་ཡང་ སྤ་རོ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ལས་ མཁས་མཆོག་གཉིས་དང་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ འབད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

About admin

Check Also

ཉམས་སྲུང་ལུ་བརྟེན་ འབྲུག་ལུ་ གླངམོ་ཆེའི་གྱངས་ཁ་༦༧༨ ལུ་ལྷོད་ཡོདཔ།

༉ ད་རེས་ནངས་པར་ འབྲུག་གི་ ནགས་ཚལ་ནང་ འཁྱམས་སྡོད་མི་ རི་དྭགས་གླངམོ་ཆེ་༦༧༨ ཡོད་མི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ གླངམོ་ཆེ་༥༡༣ ཡོད་མི་ལས་ ཡར་སེང་སོང་ནུག། དེ་ཡང་ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ཚེས་༡༡ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *